CA Inter/CS Executive

CA Inter

G1
(Subjects)
Faculty Karnal Panipat Kurukshetra

CS Executive

G1
(Subjects)
Faculty Karnal Panipat Kurukshetra
Company Law CA DK 10.45 am to 12.30 pm

TTS

       –          –
Tax Laws CA DK 8 am to 10.15 am

TTS

       –         –
General Law CS Nitika/CS Nitesh Jaiswal          —         –          –
Setting up Business CS Ritu/CS Nitesh jaiswal 12.30pm to 1.45pm

TTS

         –           –
G2
(Subjects)
Faculty Karnal Panipat Kurukshetra
Corporate & Mgt. A/C CA VJ                  –       –          –
SEBI CS RITU/CS Nitesh Jaiswal                 –        –         –
ECL CS NITIKA/ CS Nitesh Jaiswal                 –         –         –
FSIN CA VJ/CS Nitesh Jaiswal                 –         –         –